Jestem lekarzem

Ukończyłam studia na I Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jako specjalizację wybrałam psychiatrię, była to dziedzina najbliższa moim zainteresowaniom: ludziom i złożoności ich natury.

W Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego: miałam kontakt z osobami potrzebującymi intensywnego dozoru psychiatrycznego. Ułatwia mi to decyzje,
czy wymagana jest pomoc w formie hospitalizacji. W moim odczuciu jest ona ostatecznością, kiedy inne formy pomocy zawodzą.

W Zespole Leczenia Środowiskowego: zetknęłam się z osobami potrzebującymi przewlekłej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W Ośrodku Leczenia Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Poradni Leczenia uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Warszawie zapoznałam się ze specyfiką pracy z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi. W Poradni Zaburzeń Snu: poznałam co kryje się pod pojęciami “zaburzenia snu”.

W Oddziale Dziecięcym Psychiatrycznym Szpitala Dziecięcego w Warszawie poznałam specyfikę pracy z dziećmi i ich rodzinami. Wiedzę dotyczącą diagnozy dzieci oraz młodzieży, pogłębiłam pracując w Fundacji „Scolar” , specjalizującej się w diagnozie i terapii osób w spektrum autyzmu.

W Oddziale Dziennym Nerwic przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie miałam kontakt z osobami potrzebującymi pomocy terapeutycznej. Poznałam charakter pracy, jako terapeuta. Tam zaczęło się moje zamiłowanie do psychoterapii, jako odpowiedzi na pytanie: jak pomóc kiedy leki nie skutkują? 

Jestem psychoterapeutą

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Terapii Poznawczo - Behawioralną
w Centrum CBT.

W trakcie szkolenia poznałam również założenia i techniki terapii schematu.
Obie terapie są mi bliskie. Obie stosuję w razie potrzeby. Ciągłe poszerzanie
i aktualizowanie wiedzy, jest moją pasją i pozwala mi na elastyczne podejście
do każdego pacjenta.

To, co można o mnie powiedzieć to to, że jestem w ciągłym ruchu, w drodze rozwoju zawodowego i prywatnego. I do tego zachęcam każdą osobę.
Jestem w trakcie procesu przygotowywania się do certyfikatu
Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralno - Poznawczej.
Planuję uzupełnić swoją wiedzę o dodatkowe szkolenie z zakresu
terapii schematów.


Dokumenty potwierdzające moje kwalifikacje to:
Dyplom ukończenia studiów na I Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na kierunku lekarskim w zakresie medycyny.
Tytuł zawodowy: lekarz (20.06.2008 rok).

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii (25.11.2016 rok).

Zaświadczenie ukończenia czteroletniej Szkoły Terapii Poznawczo -Behawioralnej w Centrum CBT (08.05.2016 rok).


Prywatnie jestem mamą 2 dzieci. Interesuję się podróżami, w trakcie, których lubię poznawać nowych ludzi.