how to make your own website

Zasady współpracy

Niezbędnym elementem każdej wizyty jest wzajemny szacunek oraz szczerość.
Oto kilka zasad, które mam nadzieję, stworzą przestrzeń do spokojnej współpracy.

  1. Potwierdzanie wizyty - Każda wizyta jest potwierdzana drogą SMS w dniu poprzedzającym spotkanie - proszę o SMS zwrotny na nr +48 798 420 019, o treści - "Tak" (będę na wizycie) lub "Nie" (nie będzie mnie na wizycie).
  2. Odwołanie wizyty - Wizyty, które nie zostaną odwołane przez pacjenta, przed północą, w dniu poprzedzającym spotkanie, wiążą się z opłatą za nieodbytą wizytę w wysokości 50% kosztu wizyty. Brak jakiejkolwiek informacji przed spotkaniem (choćby SMS) o nieobecności na wizycie skutkuje opłatą w wysokości 100% kosztu wizyty. W przypadkach losowych, takich jak wypadek, potrzeba hospitalizacji lub nagła choroba osoby bliskiej, opłata nie jest pobierana. 
  3. Spóźnienie na wizytę - Wizyty nie ulegają przedłużeniu z powodu spóźnienia pacjenta.
  4. Płatności - Wizyty można opłacić przed spotkaniem - przelewem bankowym lub kartą płatniczą bądź gotówką podczas spotkania. W przypadku przelewu wymagane jest przesłanie (na adres mailowy: karolinasmolarczykszpin@gmail.com) potwierdzenia wpłaty przed wizytą lub dostarczenie dowodu wpłaty podczas spotkania (wystarczy zdjęcie ekranu przelewu lub potwierdzenie przelewu). 
  5. Trzeźwość pacjenta - Pacjenci będący pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu nie będą brali udziału w spotkaniach.                   
  6. Zwolnienia lekarskie - Decyzje o potrzebie wystawienia zwolnienia lekarskiego pozostaje po stronie lekarza psychiatry (w oparciu o całokształt stanu psychofizycznego pacjenta).
  7. Skype - W przypadku terapii prowadzonej przez Skype wysoce wskazane jest cykliczne umówienie się na spotkania w gabinecie, celem m.in. pogłębienia relacji, zapoznania z technikami doświadczeniami proponowanymi przez terapię schematów. Nie ma możliwości prowadzenia terapii online przez osoby z zachowaniami zagrażającymi - próbami i tendencjami samobójczymi  w przeszłości lub w chwili obecnej, zachowaniami autoagresywnymi lub agresywnymi.
  8. Regulamin spotkań - Przed rozpoczęciem spotkań pacjent proszony jest o zapoznanie się i wypełnienie regulaminu spotkań. Proszę uwzględnić dodatkowe 10 minut przed pierwszym spotkaniem celem dopełnia formalności.
  9. Tajemnica lekarska / terapeutyczna - Lekarz / terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej / terapeutycznej, opartej o odpowiednie przepisy prawa.