Diagnoza pod kątem spektrum autyzmu

Objawy charakterystyczne dla autyzmu dziecięcego lub zespołu Aspergera widoczne są już w dzieciństwie. Ze względu na poziom wiedzy i podejście do diagnostyki dzieci w przeszłości, wiele osób, mimo obserwowanych objawów, mogło nie zostać zdiagnozowanych we wczesnym okresie życia.

W wieku dojrzałym osoby takie zgłaszają szereg trudności psychiatryczno - psychologicznych, które nie zawsze są w prawidłowy sposób diagnozowane przez lekarzy. Ze względu na brak właściwego rozpoznania, otrzymują często nieadekwatną, nieefektywną pomoc specjalistyczną.

Najczęściej od dzieciństwa osoby takie czuły się „inne”, ale nie umiały uchwycić, na czym ta odmienności polega. Miały problemy z relacjami z ludźmi, rejestrowaniem oraz radzeniem sobie z emocjami. Trudność sprawiało im inicjowanie kontaktów z innymi, prowadzenie rozmowy. Czuły się niezrozumiane przez otoczenie, samotne i odrzucone. Czasem w radzeniu sobie z rzeczywistością pomagały im pasje i zainteresowania, którym poświęcali dużo wolnego czasu. U niektórych osób zmysły działały inaczej - niektóre bodźce były odbierane jako bardzo nieprzyjemne, np. faktura niektórych ubrań, dźwięki słyszane w otoczeniu.

Czasem pytania o spektrum autyzmu rodzą się w głowie rodziców i dotyczą dziecka. Dziecko zaczyna mówić później niż rówieśnicy, ma problem ze znalezieniem kompana do zabawy, pochłaniają je specyficzne zainteresowania. Pojawiają się sygnały ze strony przedszkola, szkoły – to może być zespół Aspergera. Rodzice zastanawiają się, czy podejrzenia są słuszne. Jeśli są, to co warto zrobić by wspomóc rozwój swojego dziecka?

U takich osób (zarówno dorosłych jak i niepełnoletnich) warto rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera.

Co to jest spektrum autyzmu? 

To specyficzny sposób patrzenia na świat i ludzi oraz przeżywania rzeczywistości, wynikający z innej budowy mózgu. Aby postawić rozpoznanie lekarz wraz z psychologiem, ocenia czy spełnione są kryteria diagnostyczne dla spektrum autyzmu (m.in. trudności w obszarze społecznym, komunikowaniu się, specyficzne zainteresowania).

Jeśli masz podejrzenia, że Ty lub Twój bliski jest/eś w spektrum autyzmu i chciałbyś po prostu wiedzieć – zapraszam na diagnozę do gabinetu w centrum Warszawy.

Diagnoza pod kątem spektrum autyzmu prowadzona jest w zespole diagnostycznym: psychiatry oraz psychologa, specjalizującego się w temacie zaburzeń rozwojowych.  

Jak wygląda diagnoza u dorosłych i dzieci?

Składa się z 3 etapów:  

1

Wywiadu rozwojowego

– czyli dotyczącego okresu dzieciństwa i młodości – może go udzielić osoba bliska, która towarzyszyła badanemu we wspomnianych okresach życia.

2

Badania osoby diagnozowanej

– badanie polega na rozmowie oraz ocenie kompetencji społeczno - emocjonalnych z wykorzystaniem ilustracji i zdjęć, dostosowanych do wieku osoby badanej.

3

Testów diagnostycznych

– panel testów wystandaryzowanych, dostosowanych do wieku badanego – w tym protokół ADOS2.

Po diagnozie otrzymują Państwo informację, czy jesteście w spektrum autyzmu oraz jakie inne trudności występują u Państwa. Podsumowanie zawiera zalecenia co do dalszego postępowania.  

W przypadku diagnozy dzieci, proces diagnostyczny wygląda analogicznie jak w przypadku osób dorosłych, z uwzględnieniem aspektu norm rozwojowych oraz dostosowaniem materiału diagnostycznego do wieku dziecka.  

Dokumentacja medyczna uzyskana w trakcie diagnozy dziecka, może być wykorzystywana celem przedstawienia w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych, umożliwia uzyskanie wsparcia z funduszy państwowych.

W celu otrzymania szerszych informacji zapraszam do kontaktu.