Zasady współpracy

Niezbędnym elementem każdej wizyty jest wzajemny szacunek oraz szczerość.
Oto kilka zasad, które mam nadzieję, stworzą przestrzeń do spokojnej współpracy.

  1. Potwierdzanie wizyty - Każda wizyta jest potwierdzana drogą SMS w dniu poprzedzającym spotkanie - proszę o SMS zwrotny na nr +48 884 800 184, o treści - "Tak" (będę na wizycie) lub "Nie" (nie będzie mnie na wizycie).
  2. Odwołanie wizyty - Wizyty, które nie zostaną odwołane przez pacjenta, przed północą, w dniu poprzedzającym spotkanie, wiążą się z opłatą za nieodbytą wizytę w wysokości 50% kosztu wizyty. Brak jakiejkolwiek informacji przed spotkaniem (choćby SMS) o nieobecności na wizycie skutkuje opłatą w wysokości 100% kosztu wizyty. W przypadkach losowych, takich jak wypadek, potrzeba hospitalizacji lub nagła choroba osoby bliskiej, opłata nie jest pobierana. 
  3. Spóźnienie na wizytę - Wizyty nie ulegają przedłużeniu z powodu spóźnienia pacjenta.
  4. Płatności - Wizyty można opłacić przed spotkaniem - przelewem bankowym lub kartą płatniczą bądź gotówką podczas spotkania. W przypadku przelewu wymagane jest przesłanie (na adres mailowy: karolinasmolarczykszpin@gmail.com) potwierdzenia wpłaty przed wizytą lub dostarczenie dowodu wpłaty podczas spotkania (wystarczy zdjęcie ekranu przelewu lub potwierdzenie przelewu). 
  5. Trzeźwość pacjenta - Pacjenci będący pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu nie będą brali udziału w spotkaniach.                   
  6. Zwolnienia lekarskie - Decyzje o potrzebie wystawienia zwolnienia lekarskiego pozostaje po stronie lekarza psychiatry (w oparciu o całokształt stanu psychofizycznego pacjenta).
  7. Skype - W przypadku terapii prowadzonej przez Skype wysoce wskazane jest cykliczne umówienie się na spotkania w gabinecie, celem m.in. pogłębienia relacji, zapoznania z technikami doświadczeniami proponowanymi przez terapię schematów. Nie ma możliwości prowadzenia terapii online przez osoby z zachowaniami zagrażającymi - próbami i tendencjami samobójczymi  w przeszłości lub w chwili obecnej, zachowaniami autoagresywnymi lub agresywnymi.
  8. Regulamin spotkań - Przed rozpoczęciem spotkań pacjent proszony jest o zapoznanie się i wypełnienie regulaminu spotkań. Proszę uwzględnić dodatkowe 10 minut przed pierwszym spotkaniem celem dopełnia formalności.
  9. Tajemnica lekarska / terapeutyczna - Lekarz / terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej / terapeutycznej, opartej o odpowiednie przepisy prawa.
  10. Nagrywanie spotkań - Lekarz / terapeuta nie wyraża zgody na nagrywanie spotkań lekarskich / terapeutycznych.